2 gratis workshops waarbij je het project verdiepend leert kennen zodat je er vlot mee aan de slag kan!
Talent4Change | talentvol (samen)werken aan een leefbare wereld


Talent4Change geeft je leerlingen handvatten om hun (ondernemende) talenten  te ontdekken. Gewapend met deze inzichten organiseren ze samen een klasproject waar engagement voorop staat.

Wat kan je verwachten?

  • toelichting rond projectmatig werken
  • situering binnen de sleutelcompetenties/ eindtermen/ leerplannen/ concordantietabel
  • Talent4Change-projectopbouw + grondige verdieping in de diverse sessies
  • Talent4Change-materialen
  • vragenronde


     Kid@bizz | stap voor stap je eigen bedrijf

In het Kid@bizz-project ontdekken leerlingen van de 1ste graad al doende het bedrijfsleven: ze starten een eigen bedrijfje aan de hand van het Business Model Canvas. Zodra die structuur uitgetekend is, gaan ze aan de slag met verschillende activiteiten om hun project vorm te geven en tot een goed einde te brengen.

Wat kan je verwachten?

  • toelichting rond projectmatig werken
  • situering binnen de sleutelcompetenties/ eindtermen/ leerplannen/ concordantietabel
  • Kid@bizz-projectopbouw + grondige verdieping in de diverse sessies
  • werken met het Business Model Canvas binnen Kid@bizz (theorie en praktijk)
  • Kid@bizz-materialen
  • vragenronde

 

       

Meer info?Vlajo vzw | p.a. innovatie- en incubatiecentrum | Kapeldreef 60 | 3001 Heverlee | T 016 29 84 01 | info@vlajo.org | www.vlajo.org