vanaf 9u30: Onthaal

10u00 - 11u30: Workshops

Groep 1: inspiratieworkshop DOX lager

Start-to-innovate workshop: “future-proof leeromgevingen creëren”

Samen nadenken over innovatieve ideeën om de fysieke leeromgeving future-proof te maken.

Aan de hand van de content-methodiek onderzoeken we waaraan zo’n omgeving moet voldoen, en gaan we aan de slag met een reeks vraagstellingen en oefeningen. 

Het resultaat? een frisse kijk op leeromgevingen, aangevuld met een aantal praktische tips.

 

Groep 2: workshop Vlajo kleuter

Kleuter: Actief onthaal Het onthaal heeft tot op heden nog een grote impact in onze kleuterklas. We houden ervan om samen met onze kleuters in de kring te zitten, zingen, praten… Kringmomenten hebben een positieve invloed op het groepsklimaat, maar zijn lange kringmomenten wel functioneel?In deze workshop krijg je er een beeld van hoe een “actief onthaal” extra kansen kan bieden.

11u30 - 12u30: Gastspreker met een realistisch beeld van een veranderingstraject

12u30 - 13u30 Broodjesmaal met netwerkkansen

13u30 - 15u00: Workshops

       Groep 1: inspiratieworkshop DOX kleuter


          Start-to-innovate workshop: “future-proof leeromgevingen creëren”

           Samen nadenken over innovatieve ideeën om de fysieke kleuter-leeromgeving future-proof te maken.

           Aan de hand van de content-methodiek onderzoeken we waaraan zo’n omgeving moet voldoen, en gaan we aan de slag met een reeks vraagstellingen en oefeningen. 

           Het resultaat? een frisse kijk op leeromgevingen, aangevuld met een aantal praktische tips.

 

       Groep 2: workshop Vlajo lager

         Hoe richt ik een activerend onthaal in waar plannen, terugblikken, doen en samenhorigheid voorop staan?
         Tijdens een activerend willen we het initiatief en zelfstandigheid vergroten van kinderen. Het activerend onthaal is praktisch, minder tijdrovend en doelgericht.
         Als leerkracht bepaal je zelf hoe ruim je het onthaal wil maken. Vlajo geeft de verschillende bouwstenen.

 


             Vlajo vzw | p.a. Innovatie- en Incubatiecentrum | Kapeldreef 60 | 3001 Heverlee | T 016 29 84 01 | info@vlajo.org | www.vlajo.org