Competentiegericht onderwijs wordt steeds actueler: niet alleen worden transversale sleutelcompetenties opgenomen in de nieuwe eindtermen, ook in het bedrijfsleven zijn competente en ondernemende werknemers nog steeds nodig. Om competentiegericht onderwijs te implementeren is een praktijkgerichte aanpak nodig: naast het creëren van aangepaste leermilieus waarbinnen deze leerdoelen kunnen gerealiseerd worden, dient men ook stil te staan bij de evaluatie ervan.

Tijdens een interactieve workshop maak je kennis met de groeigerichte visie op evalueren van (transversale) competenties en kwaliteiten. We kijken naar het belang van ondernemend en competentiegericht onderwijs en bestuderen de rol die zowel de leerkracht als de leerling hierin kan spelen (eigenaarschap van de leerling). 

 
                                                                    
Vlajo vzw / p.a innovatie-en incubatiecentrum / Kapeldreef 60 / 3011 Heverlee / T 016 29 84 01 / info@vlajo.org / www.vlajo.org