DUAAL LEREN - EMPLOYABLE IT EXPERTS

Met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) werd in 2018 het project: “From Practice-Oriented Trainings to Employable IT-Experts” gestart.
In Vlaanderen werkt Syntra West hierin samen met Odisee Hogeschool, BrugIT en VDAB. Partners op internationaal niveau zijn twee universiteiten uit Bulgarije en Finland. De gezamenlijke doelstelling is om samen met IT-experts de kloof te onderzoeken tussen aangeboden IT-competenties via onderwijs en opleiding en de competentievraag binnen de IT-sector. Verschillende kleine en grotere projectacties brengen vervolgens vraag en aanbod dichter bijeen.

Duaal leren wordt sinds kort door veel opleidingscentra aangeboden voor allerhande richtingen. Ook voor IT-bedrijven is duaal leren van groot belang. De opleidingen die in Vlaanderen aangeboden worden zijn goed en veel studenten starten ook met IT-opleidingen. Toch blijven de bedrijven kampen met vacatures die niet ingevuld worden. Dankzij duaal leren kunnen ook werknemers die niet direct aan IT als keuzeberoep gedacht hadden, toch nog een opleiding volgen. Zo ontdekken soms duaal-leren werknemers tijdens hun opleiding de felbegeerde competenties waar de werkgeveres zo op staan te wachten.
Zo vindt de werkgever potentiële medewerkers die perfect passen binnen het bedrijf.

De studenten zijn onder andere jongvolwassenen voor wie het bestaande opleidingsaanbod ontoereikend is en die een praktijkgerichte aanpak verkiezen, vrouwen met veel potentieel voor de veranderende IT-functies die niet enkel technische competenties nodig hebben en nieuwkomers die al een IT-achtergrond hebben of graag met een opleiding willen starten die hen een grote kans op tewerkstelling biedt, nog voor ze perfect Nederlands spreken.
Typisch voor duaal leren is dat de jongere wordt opgeleid door de werkgever in zijn eigen bedrijf, waardoor men aan de bron van nieuw talent zit. Goede krachten kunnen na de opleiding meteen worden ingelijfd. Indien je als werkgever een leerwerkplek aanbiedt, kan je in bepaalde gevallen ook genieten van steunmaatregelen.

Logo ESF