Beste Vlajo-leercoach

Leerkrachten kunnen enorm veel leren van elkaar, van elkaars materialen, van elkaars aanpak, van elkaars ideeën,...

Daarom willen we onze leercoaches van verschillende Vlajo-projecten faciliteren om samen te komen en gedachten uit te wisselen: wij zorgen voor de online locatie en jullie voor de inhoud.

Een lerend netwerk? Hoe, wat en voor wie?

Een groep leercoaches met gemeenschappelijke uitdagingen die maandelijks samenkomen om kennis en ervaringen rond projectgerelateerde thema's te delen met elkaar.
     Samen groeien we!


Neem je deel aan een lerend netwerk, dan kan je uitwisselen met collega's die net hetzelfde doen als jij, elders in Vlaanderen. Een verrijking, een aanvulling op wat je al doet, ideeën voor je aanpak...
     We inspireren elkaar!

 

We werken graag in kleine groepen zodat iedereen zijn inbreng kan geven, dus de breakoutrooms worden ons ding. Het is dus fijn als ook jij wil delen met de anderen, zo wordt iedereen er beter van.
     We delen met elkaar.

Kan je er eens niet bij zijn, geen probleem, dan sluit je een volgende keer weer wel aan.

Thema's voorjaar 2021 - online

Op basis van de enquête rond de lerende netwerken hebben we thema's geselecteerd voor de komende netwerkmomenten. Deze thema's vormen de basis voor het inhoudelijke van die sessie.
We werken graag in kleine groepen zodat iedereen zijn inbreng kan geven, dus de breakoutrooms worden ons ding.

Voorbereiding

We vragen je om ten laatste één dag voor de sessie een aantal vragen, bemerkingen... te mailen naar de werkgroepvoorzitters. Zo kunnen we we ons goed voorbereiden om het netwerkmoment optimaal in goede banen te leiden. Waarvoor dank!

 

De rol van Vlajo

Elke sessie zal minstens een van de Vlajo-projectcoördinatoren aanwezig zijn als moderator. We helpen het netwerk op weg, laten ons inspireren door jullie en kunnen bijstaan waar nodig.

We duimen alvast dat de lerende netwerken voor elke leercoach een stimulans kunnen zijn om jouw projectaanpak te verbeteren en/of te verstevigen!
 


Vlajo vzw | p.a. innovatie- en incubatiecentrum | Kapeldreef 60 | 3001 Heverlee | T 016 29 84 01 | info@vlajo.org | www.vlajo.org