Opdracht voor kleuter én lager

Wat verzinnen kinderen allemaal om te doen met krijt? 


Als leerkracht...

  • Toon je het Doedelfilmpje aan je kleuters/leerlingen --> het filmpje met Doedel.

  • Laat je de kinderen creatief en vindingrijk brainstormen, alle ideeën zijn goed, verras Doedel!

  • Maak je samen met de kinderen een brainstorm, mindmap op papier, op het bord, op de speelplaats...

  • Laat je de kleuters/leerlingen aan de slag gaan om hun idee uit te werken!
   Kijk toe, geniet en neem vooral leuke foto's :-)

 

De inzending...

 

Stuur ten laatste op 31 maart 2023 per mail aan fabienne.geuens@vlajo.org


   1. een groepsfoto vanjouw creatieve klas (horizontale foto)

   2. een foto met de brainstorm-mindmap

   3. verschillende foto's van de verworven activiteiten - acties vanuit de mindmap
    (minstens 5 foto's - maximum 20)

 

Hebben jullie bijkomende vragen ?

 
 Neem contact op met Fabienne Geuens| 0492 73 05 46 | fabienne.geuens@vlajo.org